แนะนำระบบการค้นหากระทู้
สืบเนื่องจาก "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้ปรับปรุงระบบเว็บบอร์ดโดยเพิ่มเติมระบบการค้นหากระทู้ ผมจึงขอแนะนำการใช้งานระบบดังกล่าวพอสังเขป ดังนี้

ระบบการค้นหากระทู้ ผมได้ออกแบบเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การค้นหากระทู้จากหัวข้อหรือชื่อกระทู้ และการค้นหากระทู้จากข้อความในกระทู้ โดยในระยะแรก ผมจะเปิดให้ใช้งานเฉพาะการค้นหาโดยใช้หัวข้อหรือชื่อกระทู้ก่อนครับ สำหรับการค้นหาโดยใช้ข้อความในกระทู้ยังมีข้อบกพร่องอีก 2-3 จุด ที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนจึงสามารถเปิดให้บริการได้

ในการค้นหาจากหัวข้อหรือชื่อกระทู้นั้น ผู้ใช้งานระบบเว็บบอร์ดสามารถพิมพ์คำข้อความที่ต้องการค้นหาได้เลย โดยในช่วงแรกยังมีข้อจำกัด คือ ยังสามารถค้นหาได้ทีละ 1 คำ หรือ 1 ข้อความสั้นๆ เช่น พหุนาม สมการ ไม่เข้าใจ การพิสูจน์ เป็นต้น เมื่อพิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการแล้ว ก็ให้กดปุ่ม "ค้นหา" หากหัวข้อหรือชื่อกระทู้มีคำหรือข้อความที่ต้องการ ก็จะแสดงผลออกมาพร้อมทั้งสร้างจุดเชื่อมโยง (link) ไปยังกระทู้ดังกล่าวด้วย ในกรณีที่ไม่พบหัวข้อหรือชื่อกระทู้ที่มีคำหรือข้อความที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่มีผลลัพธ์ที่ตรงกับคำว่า" แล้วตามด้วยคำหรือข้อความที่ต้องการค้นหา

ส่วนการค้นหากระทู้จากข้อความในกระทู้นั้น ก็จะมีการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน โดยถ้าหากว่ามีผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับคำหรือข้อความที่ต้องการ ก็จะแสดงผลลัพธ์นั้นๆ พร้อมทั้งมีจุดเชื่อมโยง (link) ไปยังกระทู้ที่มีคำหรือข้อความนั้นๆ ด้วย

สำหรับผู้ใช้งานที่มีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะก็สามารถใช้กระทู้นี้ในการบอกเล่าได้เลยนะครับ
ผู้ตั้งกระทู้: โน้ต (CEO)   เขียนเมื่อ: 28 พ.ค. 2553 เวลา 01:35 น.

 


 

 

ตอบกระทู้
ชื่อผู้โพสต์
รหัสผ่าน   
ในช่อง "รหัสผ่าน" ให้พิมพ์ตัวอักษรโรมันตามที่ปรากฏในรูปภาพทางขวามือให้ถูกต้อง ในกรณีที่ปรากฏรูปกากบาทให้คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Show Picture
  กรุณาอ่าน ข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม ให้ละเอียด ถ้าท่านเข้าใจแล้วให้ทำเครื่องหมายในช่องนี้... แล้วกดปุ่ม "กดเพื่อส่งข้อมูล" ตามลำดับ
  


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved