คณิตศาสตร์ ราม..
พี่ฮะรบกวนถาม

คณิตศาสตร์รามเค้าเรียนแบบไหนฮะ เหมือนมหาลัยทั่วไปมั้ย ถ้าเรียนแล้ว.. อยากทำงานไปด้วยจะทำได้มั้ย ค่าใช้จ่ายสูงมากมั้ย ถ้าเรียนเทอมนึงจะเสียค่าเทอมประมาณเท่าไร อยากรู้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นยังไงฮะ.. เราจะเข้าถึงทุนยากไหม ต้องเกรดเท่าไร.. ฯลฯ

ขอบคุณฮะ
ผู้ตั้งกระทู้: น้องแอ๊บ   เขียนเมื่อ: 21 ต.ค. 2552 เวลา 14:05 น.

 


 

1 | 2 | ถัดไป


ความคิดเห็นที่: 1 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
ผมเองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จาก ม.รามคำแหง เลยขอถือโอกาสให้ข้อมูลพอสังเขป ดังนี้ครับ...

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยภาพรวมของหลักสูตรไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เลยครับ โดยโครงสร้างของหลักสูตร (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2552) ประกอบด้วยหน่วยกิตทั้งหมด 138 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน A กับแผน B (ในสมัยที่ผมเรียนมี 3 แผนครับ คือ A, B, C แต่เนื่องจากแผน B กับ C ต่างกันตรงวิชาบังคับเลือก ขณะนี้จึงยุบแผน B, C เข้าด้วยกัน) โดยแผน A เป็นแผนการเรียนที่มีรายวิชาโท (minors) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูง และต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพโดยตรง ในขณะที่แผน B จะไม่มีวิชาโท และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไปในระดับสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแผนมีโครงสร้างที่เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงรายวิชาเรียน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก link ที่ผมให้ไว้ท้าย reply นี้ครับ...

สำหรับคำถามที่ถามมาจะขอแยกประเด็นตอบ (ตามลำดับ) ดังนี้
- เนื่องจาก ม.รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาเพียงแห่งเดียวที่ยังมีการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้เรียนจึงมีทางเลือกในการเรียนได้หลายแบบ ไม่ว่าจะมาเรียนในห้องเรียน เรียนผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ วิทยุ หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น ดังนั้น คุณสามารถเรียนไปด้วย และทำงานไปด้วยก็ได้ แต่ ผมมีข้อแนะนำว่า คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง มีลักษณะการเรียนการสอนที่ต่างจากคณะอื่นๆ ซึ่งผมชอบเรียกว่า "กึ่งปิด" คือ มีการเรียนรายวิชาในห้องเรียน และไม่บังคับให้เข้าเรียน แต่สำหรับวิชาปฏิบัติการส่วนใหญ่จะต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% (พูดง่ายๆ คือ มีการเช็กชื่อ) คนที่เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยจะมีปัญหากับวิชาเหล่านี้ครับ อย่างไรก็ตาม สำหรับสาขาคณิตศาสตร์ไม่ค่อยมีปัญหานี้ เพราะไม่มีวิชาปฏิบัติการ จะมีก็แต่วิชาปฏิบัติการของวิชาพื้นฐานเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาครับ

- ค่าใช้จ่ายในการเรียน หากคิดเฉพาะค่าหน่วยกิตตกหน่วยกิตละ 25 บาทครับ แต่หากคิด "ต้นทุน" ทั้งหมดที่คุณต้องมีนับว่ามากอยู่ หากต้องจากบ้านมาเรียนไกลครับ

- บรรยากาศในชั้นเรียน หากเป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ก็อบอุ่นครับ

- สำหรับทุนการศึกษานะครับ ได้ข่าวมาว่าทางคณะวิทยาศาสตร์ มีทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ซึ่งเขาเรียกสั้นๆ ว่า ทุน 80 พรรษา) ปีการศึกษาละ 80 ทุน แต่รายละเอียดเพิ่มเติมลองดูที่เว็บไซต์ของคณะเลยครับ (ดู link ที่ท้าย reply ครับ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.sci.ru.ac.th (เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง)
www.ru.ac.th/doc/internet_regis_52/pdf/วิทย์.pdf
ผู้ตอบกระทู้: โน้ต (CEO+RU#34)   เขียนเมื่อ: 21 ต.ค. 2552 เวลา 22:51 น.ความคิดเห็นที่: 2 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
พี่ฮะ.. ผมว่าจะลงเทอมนี้.. แล้ว.. เค้ามีซุ้มรุ่นพี่แถวไหนบ้างฮะ ผมว่าจะขอคำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียน.. การใช้ชีวิต การจัดเวลาให้เหมาะสมกับการเรียนเพื่อที่จะต้องเดินไปพร้อมกับการทำงานให้ได้..

ขอบคุณพี่โน๊ต ครับ
ผู้ตอบกระทู้: น้องแอ๊บ   เขียนเมื่อ: 22 ต.ค. 2552 เวลา 01:29 น.ความคิดเห็นที่: 3 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
1. สาขาคณิตศาสตร์ มีคนเรียนไม่ค่อยมากครับ ดังนั้น การรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นซุ้มนั้นค่อนข้างหลวม หลายครั้งเดินสวนกันไปมาแถวๆ คณะเพิ่งจะทราบว่า เรียนคณิตศาสตร์เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับนักศึกษาใหม่จะมีช่วงการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย และของคณะ เราก็ฉวยโอกาสตรงนั้นทำความรู้จักกับรุ่นพี่ เพื่อนร่วมรุ่นทั้งที่เรียนคณิตศาสตร์เหมือนกัน หรือต่างสาขากันก็ได้ครับ

2. การลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ในช่วงการรับสมัครเขาจะลงทะเบียนให้โดยอัตโนมัติครับ ดังนั้น ในช่วงภาคเรียนแรกก็เดินตามแผนที่เขาวางไว้ให้ครับ สำหรับภาคเรียนอื่นๆ จะลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรนั้นก็ขอให้ดูโครงสร้างหลักสูตร และตัวอย่างแผนการเรียนที่เขาจัดเอาไว้ให้ตลอด 4 ปีการศึกษา รวมถึงดูว่าในภาคเรียนนั้นๆ ทางภาควิชาฯ เปิดสอนในวิชาใดบ้าง ซึ่งข้อมูลตรงนี้คุณสามารถดูได้จากเอกสารที่เขาเรียกว่า มร.30 ซึ่งเขาแจกให้ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียนครับ (คุณสามารถไปรับเอกสารนี้ได้ที่ฝ่ายทะเบียนคณะฯ ที่อาคาร SCL ชั้นล่างครับ)

3. การใช้ชีวิต+การจัดเวลาให้เหมาะสมกับการเรียน ถ้าหากจำเป็นต้องเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย สิ่งที่ต้องมีเป็นอันดับแรกก็คือ ความมีวินัยในตัวเองและมีความรับผิดชอบอย่างสูงยิ่ง สิ่งสำคัญประการต่อมาก็คือ เป้าหมายในชีวิตครับ เพราะรามคำแหงนั้นเปิดโอกาสถึง 8 ปีในการเรียน (2 เท่าของระยะเวลาปกติตามข้อกำหนดของหลักสูตร) หากเรียนครบ 8 ปีแล้วยังสำเร็จการศึกษาไม่ได้ ก็สามารถสมัครใหม่พร้อมทั้งเทียบโอนหน่วยกิตที่เคยได้มาแล้ว และพยายามใหม่ แล้วก็ทำเช่นนี้เรื่อยๆ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

วิธีการที่ง่ายที่สุดเพื่อที่เราประสบความสำเร็จภายใน 4 ปี (หรืออย่างน้อย 8 ปี) ก็คือ นึกภาพตัวเองว่าหลังจากเรียนจบแล้ว จะประกอบอาชีพอะไร? หลายคนที่เข้ามาเรียนในรามคำแหงแล้วไม่จบ ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งไม่เคยตั้งเป้าหมายในชีวิต ชีวิตในแต่ละวันจึงผ่านไปแบบไร้จุดหมาย ยิ่งสังคมของรามคำแหงที่ค่อนข้างเปิดด้วยแล้ว ถ้าขาด 2 สิ่งนี้ไป ก็จะทำให้ล้มเหลวในการเรียนได้ครับ

ประการสุดท้ายก็คือ การคบเพื่อน เนื่องจากสังคมในรามคำแหงนั้นค่อนข้างเปิด ดังนั้น ชีวิตในรั้วรามคำแหงแต่ละวันๆ เราจึงพบเจอคนหลายแบบ ทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยแรกที่ผมกล่าวข้างต้นครับ
ผู้ตอบกระทู้: โน้ต (CEO)   เขียนเมื่อ: 22 ต.ค. 2552 เวลา 17:54 น.ความคิดเห็นที่: 4 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
ขอบคุณฮะ
ผู้ตอบกระทู้: นอ้งแอ๊บ   เขียนเมื่อ: 23 ต.ค. 2552 เวลา 00:02 น.ความคิดเห็นที่: 5 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
ได้อ่านแล้วขอนับถือในสมาธิและภูมิความรู้นะครับ
ผู้ตอบกระทู้: โก้   เขียนเมื่อ: 23 พ.ย. 2552 เวลา 14:58 น.ความคิดเห็นที่: 6 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
มาเรียนเลยคับ วท.บ. นะคับ จะได้ รู้ว่า เพียวแมท มันเป็นอะไรที่ หน้าตื่นตาตื่นใจ อิอิ

จากรุ่นพี่ที่เรียน ป.โท
ผู้ตอบกระทู้: ปีเตอร์   เขียนเมื่อ: 17 มี.ค. 2553 เวลา 14:07 น.ความคิดเห็นที่: 7 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
คนที่เรียน วท.บ. คณิศาสตร์ เพื่อนๆจะน้อย คับ เพราะคนเรียนน้อย ไม่มีซุ้ม เหมือนสาขาวิชา อื่นๆ ถ้าเรียนก็ เน้นที่ตัวเองเป็นหลัก ไม่เข้าใจอะไร เข้าหาอาจารย์ อย่างเดียวคับ ช่วยได้เยอะ
ผู้ตอบกระทู้: ปีเตอร์   เขียนเมื่อ: 17 มี.ค. 2553 เวลา 14:09 น.ความคิดเห็นที่: 8 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
รบกวนด้วยครับ คือผมจะสอบเข้าเีรียนต่อโท ในสาขาคณิตศาสตร์ ที่รามปลายปีนี้ครับ ตอนนี้อ่านหนังสือยังขาดคนแนะนำไม่รู้ทางไป รบกวนถ้ารุ่นพี่รามมีเอกสารหรือแนวข้อสอบเข้าหรือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับข้อสอบ รบกวนด้วยครับ รบกวน add msn ผมตามนี้ครับเพื่อจะได้สอบถามกับโดยตรงได้สะดวกครับ
ผู้ตอบกระทู้: nick   เขียนเมื่อ: 11 ก.ค. 2553 เวลา 06:53 น.

 

ตอบกระทู้
ชื่อผู้โพสต์
รหัสผ่าน   
ในช่อง "รหัสผ่าน" ให้พิมพ์ตัวอักษรโรมันตามที่ปรากฏในรูปภาพทางขวามือให้ถูกต้อง ในกรณีที่ปรากฏรูปกากบาทให้คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Show Picture
  กรุณาอ่าน ข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม ให้ละเอียด ถ้าท่านเข้าใจแล้วให้ทำเครื่องหมายในช่องนี้... แล้วกดปุ่ม "กดเพื่อส่งข้อมูล" ตามลำดับ
  


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved