ไม่เข้าใจเกี่ยวกับสูตรฟิสิกส์
ผมไปเห็นสูตรฟิสิกส์อะครับ

มันมีดิฟด้วย

ตอนแรกสูตรมันไม่มีดิฟอะครับ

ตอนผมเรียนสูตรก็ธรรมดา แต่ดูในหลายๆ เว็บ มันมีดิฟด้วย

อธิบายหน่อยครับ
ผู้ตั้งกระทู้: นายจินตนาการสำคัญกว่าความรู้   เขียนเมื่อ: 6 ต.ค. 2552 เวลา 10:54 น.

 


 

1 |


ความคิดเห็นที่: 1 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
เนื่องจากวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา ในการอธิบายดังกล่าวย่อมต้องใช้ภาษาที่มีความรัดกุมและชัดเจน ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงเป็นผู้ทำหน้าที่ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นครับ

อย่างในวิชากลศาสตร์ (mechanics) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของวิชาฟิสิกส์นั้น ผู้ที่วางรากฐานของวิชานี้โดยใช้คณิตศาสตร์ก็เป็นนักฟิสิกส์เองครับ โดยการสร้างเครื่องมือที่เรียกว่าแคลคูลัสขึ้นมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในวิชากลศาสตร์ และในแขนงอื่นๆ ของฟิสิกส์ก็มีรากฐานที่มาไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จงอย่าแปลกใจว่าใน "สมการ" ทางฟิสิกส์ส่วนใหญ่จึงปรากฏพจน์ของอนุพันธ์หรืออินทิกรัลอยู่เสมอๆ
ผู้ตอบกระทู้: โน้ต (CEO)   เขียนเมื่อ: 6 ต.ค. 2552 เวลา 14:41 น.

 

ตอบกระทู้
ชื่อผู้โพสต์
รหัสผ่าน   
ในช่อง "รหัสผ่าน" ให้พิมพ์ตัวอักษรโรมันตามที่ปรากฏในรูปภาพทางขวามือให้ถูกต้อง ในกรณีที่ปรากฏรูปกากบาทให้คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Show Picture
  กรุณาอ่าน ข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม ให้ละเอียด ถ้าท่านเข้าใจแล้วให้ทำเครื่องหมายในช่องนี้... แล้วกดปุ่ม "กดเพื่อส่งข้อมูล" ตามลำดับ
  


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved