การหาพจน์ที่ n ของทวินามที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนหรือเป็นลบทำไงคะ
การหาพจน์ที่ n ของทวินามที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนหรือเป็นลบทำไงคะ เช่น (2x+b)-1/2 (สองเอ็กบวกบียกกำลังลบเศษ1ส่วน2)
ผู้ตั้งกระทู้: good   เขียนเมื่อ: 3 ส.ค. 2552 เวลา 12:15 น.

 


 

1 |


ความคิดเห็นที่: 1 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
ในกรณีที่ n ไม่ใช่จำนวนเต็มบวก สัมประสิทธิ์ทวินามจะไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากสัมประสิทธิ์ทวินามนิยามเฉพาะจำนวนเต็มบวกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในคณิตศาสตร์ระดับสูงได้ขยายแนวคิดออกไป โดยนิยามสำหรับจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนใดๆ ก็ได้โดยใช้ฟังก์ชันแกมมา (gamma function) ซึ่งมีนิยามคือ

LaTeX code = LaTeX code เมื่อ x = จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อน

โดยที่ LaTeX code = LaTeX code
ผู้ตอบกระทู้: โน้ต (CEO)   เขียนเมื่อ: 3 ส.ค. 2552 เวลา 14:58 น.

 

ตอบกระทู้
ชื่อผู้โพสต์
รหัสผ่าน   
ในช่อง "รหัสผ่าน" ให้พิมพ์ตัวอักษรโรมันตามที่ปรากฏในรูปภาพทางขวามือให้ถูกต้อง ในกรณีที่ปรากฏรูปกากบาทให้คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Show Picture
  กรุณาอ่าน ข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม ให้ละเอียด ถ้าท่านเข้าใจแล้วให้ทำเครื่องหมายในช่องนี้... แล้วกดปุ่ม "กดเพื่อส่งข้อมูล" ตามลำดับ
  


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved