นิพจน์คืออะไรหรอครับ
ช่วยอธิบายรายละเอียดด้วยครับ
ขอบคุณครับ
ผู้ตั้งกระทู้: ธีร์รัฐ   เขียนเมื่อ: 15 ก.ค. 2552 เวลา 19:44 น.

 


 

1 |


ความคิดเห็นที่: 1 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
นิพจน์ (expression) คือ สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ครับ
ผู้ตอบกระทู้: โน้ต (เว็บมาสเตอร์)   เขียนเมื่อ: 18 ก.ค. 2552 เวลา 15:07 น.ความคิดเห็นที่: 2 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
เรียน ผู้ถาม
นิพจน์ (Expression) หมายถึง ข้อความ หรือ วลี ทางคณิตศาสตร์ ที่ประกอบด้วย ตัวเลข และ/หรือ ตัวแปร และ/หรือ เครื่องหมายดำเนินการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ครับ

ถ้าเป็นเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นิพจน์ที่มีเพียงพจน์เดียว ที่มีเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น 0 หรือ จำนวนเต็มบวก เราจะเรียนนิพจน์นั้นว่า เอกนาม (Monomial) แต่ถ้านำ เอกนาม กับ เอกนามตั้งแต่สองพจน์ขึ้นไปมาดำเนินการบวก หรือ ลบ กันแล้ว จะเรียกว่า พหุนาม (Polynomial)

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พหุนาม หมายถึง นิพจน์ที่มีเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น 0 หรือ จำนวนเต็มบวก และพหุนามที่มีเพียงหนึ่งพจน์ (Uniqueness polynomial) จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า เอกนาม ดังนั้นเอกนาม จึงเป็นพหุนามด้วย แต่เป็นพหุนามเฉพาะที่มีเพียงพจน์เดียวครับ เพิ่มเติมความรู้ให้น้องๆครับ
ผู้ตอบกระทู้: ครูอาหนึ่ง ชูไวย   เขียนเมื่อ: 29 ก.ค. 2552 เวลา 18:13 น.ความคิดเห็นที่: 3 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
เรียน ผู้ถาม
นิพจน์ (Expression) หมายถึง ข้อความ หรือ วลี ทางคณิตศาสตร์ ที่ประกอบด้วย ตัวเลข และ/หรือ ตัวแปร และ/หรือ เครื่องหมายดำเนินการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ครับ

ถ้าเป็นเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นิพจน์ที่มีเพียงพจน์เดียว ที่มีเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น 0 หรือ จำนวนเต็มบวก เราจะเรียนนิพจน์นั้นว่า เอกนาม (Monomial) แต่ถ้านำ เอกนาม กับ เอกนามตั้งแต่สองพจน์ขึ้นไปมาดำเนินการบวก หรือ ลบ กันแล้ว จะเรียกว่า พหุนาม (Polynomial)

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พหุนาม หมายถึง นิพจน์ที่มีเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น 0 หรือ จำนวนเต็มบวก และพหุนามที่มีเพียงหนึ่งพจน์ (Uniqueness polynomial) จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า เอกนาม ดังนั้นเอกนาม จึงเป็นพหุนามด้วย แต่เป็นพหุนามเฉพาะที่มีเพียงพจน์เดียวครับ เพิ่มเติมความรู้ให้น้องๆครับ
ผู้ตอบกระทู้: สมสส   เขียนเมื่อ: 6 ก.ค. 2553 เวลา 13:54 น.ความคิดเห็นที่: 4 แก้ไขความคิดเห็นนี้  
ขอบคุณมากค่ะ
ผู้ตอบกระทู้: บอสส์   เขียนเมื่อ: 27 ก.ค. 2553 เวลา 12:17 น.

 

ตอบกระทู้
ชื่อผู้โพสต์
รหัสผ่าน   
ในช่อง "รหัสผ่าน" ให้พิมพ์ตัวอักษรโรมันตามที่ปรากฏในรูปภาพทางขวามือให้ถูกต้อง ในกรณีที่ปรากฏรูปกากบาทให้คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Show Picture
  กรุณาอ่าน ข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม ให้ละเอียด ถ้าท่านเข้าใจแล้วให้ทำเครื่องหมายในช่องนี้... แล้วกดปุ่ม "กดเพื่อส่งข้อมูล" ตามลำดับ
  


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved