คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ :: Admin's Talk

:: ปรับปรุง e-book ในมุมความรู้พื้นฐาน ::
สวัสดีครับ การปรับปรุงของ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ในวันนี้อยู่ในส่วนของศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์ - มุมความรู้พื้นฐาน โดยเป็นการแก้ไขเนื้อหาในหนังสือเรียนออนไลน์เรื่อง "ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน" ครับ สำหรับเนื้อหาที่มีการแก้ไขปรับปรุงนั้นมี 2 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ ประเด็นแรกเกี่ยวกับการให้นิยามของลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่รัดกุมยิ่งขึ้น และประเด็นที่สองเกี่ยวกับ Squeeze Theorem ซึ่งมีประโยชน์ในการหาลิมิตของฟังก์ชันบางลักษณะที่ไม่สามารถหาค่าได้โดยตรงหรือโดยง่ายเหมือนกับฟังก์ชันพหุนามที่เรียนกันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันเป็นการขยายความรู้ให้กว้างขวางและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทางคณะผู้บริหารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขปรับปรุงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและผู้สนใจทุกท่านนะครับ
วันที่ 7 ก.ค. 2555 เวลา 22:36 น.

 

:: "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" เวอร์ชัน 3.2 ::
"คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2552 ซึ่งเป็นเวอร์ชัน 3.1 สำหรับในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงในเวอร์ชัน 3.2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ดังนี้

1. มีการแบ่งสารบบ (directory) สำหรับแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการในอนาคต
2. มีการแบ่งสารบบ (directory) สำหรับระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม เพื่อรองรับการใช้งานระบบสมาชิกในอนาคต
3. มีการตรา "ข้อตกลงในการใช้งานทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัว พ.ศ.2555" ขึ้นเพื่อใช้แทนข้อตกลงและนโยบายฉบับเดิมที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งมีความล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

อย่างไรก็ดี จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในแง่ของผู้ใช้บริการอาจไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรามีระบบมากยิ่งขึ้น และเราหวังว่าจะมีคำแนะนำและติชมจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และในส่วนอื่นๆ ต่อไปครับ
วันที่ 18 เม.ย. 2555 เวลา 12:08 น.

 

:: ความเคลื่อนไหวประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ::
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนทุกระดับชั้นกำลังจะจบการศึกษา ขณะเดียวกันนักเรียนชั้น ม.6 ก็กำลังจะสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำลังจะเข้าสู่สนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ทางคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ก็ขออำนวยพรให้นักเรียน ม.6 ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอบด้วยนะครับ

ในเดือนนี้ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" มีความเคลื่อนไหว 2 ประการด้วยกัน ประการแรก คณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" มีความยินดีขอต้อนรับเพื่อนบ้านของเรา คือ เว็บไซต์ ThaiTutorCenter.com นักเรียนและผู้สนใจสามารถแวะเวียนกันเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ และประการที่สอง มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนออนไลน์ มุมความรู้ขั้นสูง เล่มที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น โดยมีการแก้ไขภาพประกอบและเพิ่มเติมแบบฝึกห้ดท้ายหัวข้อไว้ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดกันด้วย สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ก็สามารถโพสต์ไว้ที่ระบบเว็บบอร์ด และสำหรับผู้ที่มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ก็ขอเชิญลงนามได้ที่สมุดเยี่ยมนะครับ
วันที่ 15 ก.พ. 2555 เวลา 17:00 น.

 

:: สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2555 ::
ในนามของคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต" ขอสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2555 มายังผู้เยี่ยมชมของเราทุกท่านครับ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการต่างๆ นะครับ ขอให้มีความสุขกายและสุขใจ และอย่าลืมใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริด้วย

ในปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีแรกของการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" นะครับ โดยผู้ก่อตั้งฯ ได้แถลงเอาไว้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมาถึงแผนการดำเนินงานในช่วงทศวรรษที่ 2 ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการจัดตั้งกองทุนคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นกองทุนที่มีไว้สำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานของเว็บไซต์ และเมื่อกองทุนนี้เติบโตขึ้นก็จะนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อีกด้วย ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะเริ่มต้นการดำเนินงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไปครับ
วันที่ 1 ม.ค. 2555 เวลา 23:10 น.

 

:: ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ::
คณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ขอเรียนเชิญผู้เยี่ยมชมทุกท่านเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยคลิกไปที่แบนเนอร์ของงานที่อยู่ด้านบนของหน้า Home Page (สามารถออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม เป็นต้นไป)

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ การปราศรัยของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ตลอดจนการเผยแพร่ "รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ทศวรรษ" รวมทั้งการเปิดตัว Mega Project เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระสำคัญนี้
วันที่ 21 ธ.ค. 2554 เวลา 23:26 น.

 

:: แนะนำเพื่อนบ้านของเรา ::
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ได้รับอีเมลจากผู้ดูแลเว็บไซต์ acknowledge-centre.com เพื่อขอแลกลิงก์ ทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเนื้อหาที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงได้ดำเนินการตอบรับเป็นเพื่อนบ้านของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ
วันที่ 30 ต.ค. 2554 เวลา 00:49 น.

 

:: ปรับปรุงหนังสือเรียนออนไลน์ เล่มที่ 4 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ::
สวัสดีครับผู้เยี่ยมชม "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ทุกท่าน ในช่วงที่ผ่านมามีการปรับปรุงใหม่ๆ ในเว็บไซต์ของเราหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในหนังสือเรียนออนไลน์ และมีการปรับปรุงแบบทดสอบใน "ศูนย์รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย" เป็นบางหัวข้อ

สำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมแบบฝึกหัดในหัวข้อ 4.4 ของหนังสือเรียนออนไลน์ (มุมความรู้ขั้นสูง) เล่มที่ 4 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ก็ขอเชิญผู้เยี่ยมชมทุกท่านดาวน์โหลดไปศึกษากันได้จากหน้า "มุมความรู้ขั้นสูง" ใน "ศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์" กันได้เลยครับ

อนึ่ง ทางคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ขอขอบคุณผู้ดูแลเว็บไซต์ "TutorGoHome" ที่ได้ให้เกียรติแลกลิงก์กับเรา ขณะนี้เราได้เพิ่มชื่อเว็บไซต์ไว้ในหน้า "แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเพื่อนบ้านของเรา" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
วันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 22:30 น.

 

:: ปรับปรุงหน้าแรก twitter และเพื่อนบ้านใหม่ ::
สวัสดีครับท่านผู้ชม "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ทุกท่าน ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี www.thai-mathpaper.net และ 10 ปี คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ เราจะทยอยปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น ขณะนี้ทางเว็บมาสเตอร์ได้ทำการปรับปรุงงานกราฟฟิกในหน้าแรกของ www.thai-mathpaper.net เรียบร้อยแล้ว อาจจะทำให้โหลดช้าลงบ้างเล็กน้อย แต่ก็แลกกับความสวยงามและน่าดูชมมากขึ้นครับ

นอกจาก Fanpage ของ thaimathpaper ที่ปรากฏทางซ้ายมือ..เรายังได้เปิด twitter เพื่อเพิ่มช่องทางแลกเปลี่ยนข่าวสารในอีกทางหนึ่งด้วย ท่านสามารถติดตามเราได้โดย follow @thaimathpaper ครับ

และเป็นโอกาสอันดีที่เราได้แลกลิงค์กับเว็บไซต์ multi-av.com ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับสื่อการสอนต่างๆ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทางเว็บมาสเตอร์ multi-av.com ที่เล็งเห็นคุณค่าของเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราครับ

ขณะนี้เรากำลังทยอยปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ www.thai-mathpaper.net ครับ หากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะประการใดสามารถแจ้งผ่านทาง webmaster ได้ที่ admin@thai-mathpaper.net หรือ webmaster@thai-mathpaper.net ครับ หรือจะ Post บน Fanpage ของ Facebook ได้โดยก่อนอื่นต้องกดถูกใจที่เมนูด้านซ้ายนี้ก่อน แล้วแสดงความเห็นได้เลยครับ

by..SnC
เว็บมาสเตอร์ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"
วันที่ 1 พ.ค. 2554 เวลา 02:09 น.

 

:: เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebookและโลโก้ใหม่ ::
เนื่องจากปัจจุบันนี้โลกของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าโลกของเราถูกย่อให้เล็กลงด้วย Social Network ทุกวันนี้คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก "Facebook" ที่เป็น Social Network ที่ทรงประสิทธิภาพในปัจจุบันนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านคณิตศาสตร์ ดังนโยบายของคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ ทางเว็บมาสเตอร์จึงได้จัดทำหน้า Fanpage ของคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ขึ้น ซึ่งหากท่านเป็นสมาชิกของ Facebook อยู่แล้วก็สามารถกดถูกใจ (Like) ได้ในกล่องด้านข้างซ้ายของส่วน Admin Talk นี้ได้เลยครับ

และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 5 ปี thai-mathpaper.net และ 10 ปี คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ ในปีนี้เราจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo) ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ซึ่งพอจะอธิบายได้สังเขปคือ สัญลักษณ์อินทิกรัล โดยเป็นทรงไทย แสดงถึงความเป็นไทย และทางคณิตศาสตร์ (thai-math) ตัว epsilon วางบนกระดาษ (paper) แทนด้วยตัว e ซึ่งสื่อความหมายเป็นโลก online (.net) ซึ่งสามารถมองอีกมุมได้เป็นตัว m ซึ่งเราย่อเป็นคณิตศาสตร์ ซึ่งความหมายรวมกันแล้วก็สอดรับกับเว็บ thai-mathpaper.net พอดี บนโทนสีส้ม ซึ่งหมายความโดยนัยว่า เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าดุจดั่งไฟที่ลุกโชนต่อไปนั่นเองครับ

การปรับปรุงนี้เราจะค่อยๆ ทยอยปรับปรุงไปเรื่อยๆ หากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะประการใดสามารถแจ้งผ่านทาง webmaster ได้ที่ admin@thai-mathpaper.net หรือ webmaster@thai-mathpaper.net ครับ

by..SnC
เว็บมาสเตอร์ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"
วันที่ 26 เม.ย. 2554 เวลา 17:09 น.

 

:: แนะนำเพื่อนบ้านใหม่ ::
คณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" มีความยินดีขอแจ้งให้ทราบว่าทางเราได้รับการติดต่อขอแลกลิงก์จากเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ Goonone.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เน้นการนำเสนอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทางเว็บมาสเตอร์ Goonone.com ที่เล็งเห็นคุณค่าของเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราครับ
วันที่ 30 มี.ค. 2554 เวลา 16:15 น.

 

1  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  

 


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved