ติดต่อเรา

เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้เยี่ยมชม "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ทางคณะผู้บริหารฯ จึงได้จัดให้มีอีเมล์ไว้สำหรับเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่ง ในการสื่อสารระหว่างท่านกับเรา โดยขอให้ท่านจัดส่งอีเมล์ของท่านไปตามที่อยู่อีเมล์ซึ่งให้ไว้ดังต่อไปนี้
1. ที่อยู่อีเมล์ admin@thai-mathpaper.net ใช้สำหรับติดต่อในเรื่องต่อไปนี้
  • แนะนำหรือติชมภาพรวมของเว็บไซต์
  • แจ้งข้อผิดพลาดต่างๆ เกี่ยวกับระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม
  • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของคณะผู้บริหารฯ ในงานอันมีลิขสิทธิ์
  • ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา
2. ที่อยู่อีเมล์ koalar_2003@hotmail.com ใช้สำหรับติดต่อในเรื่องต่อไปนี้
  • ส่งบทความหรือข้อเขียนเพื่อเผยแพร่ในคอลัมน์ "e-book แนะนำจากทางบ้าน"
  • ส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียนออนไลน์ (e-book) "มุมความรู้ขั้นสูง"
3. ที่อยู่อีเมล์ schaidee@hotmail.com ใช้สำหรับติดต่อในเรื่องต่อไปนี้
  • ส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียนออนไลน์ (e-book) "มุมความรู้ขั้นพื้นฐาน"
4. เจ้าของเว็บไซต์หรือเว็บมาสเตอร์ที่ต้องการเข้ามาเป็นเพื่อนบ้านของเรา กรุณาอ่านที่นี่
5. ผู้ที่ต้องการติดต่อกับคณะผู้บริหารฯ นอกเหนือจาก 4 ข้อข้างต้น กรุณาส่งอีเมล์มาที่ admin@thai-mathpaper.net เพียงแห่งเดียวเท่านั้น (ไม่รับตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ทางอีเมล์ โปรดใช้ระบบเว็บบอร์ดที่จัดไว้ให้เท่านั้น)

หมายเหตุ
โปรดตั้งค่า encoding เป็น Thai (Windows) หรือ UTF-8 (Thai) หรือ TIS-620 ก่อนส่งอีเมล์ถึงเรา และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคำแนะนำ คำให้กำลังใจ คำติชมต่างๆ ที่ท่านมีถึงเรา โดยเราพยายามนำคำแนะนำหรือคำติชมต่างๆ มาปรับปรุงเนื้อหา (content) ในเว็บไซต์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

กลับหน้าแรก  |   คณะผู้บริหาร  |   ประวัติของเรา
แผนผังเว็บไซต์  |   ประกาศสำคัญจากคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเพื่อนบ้านของเรา  |   ข้อตกลงในการใช้งานทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัว พ.ศ.2555


Best View at 1024x768 pixels
Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved